COOLSTEIN NEDİR?

ANASAYFA / COOLSTEIN NEDİR?

Süt Çiftliklerinin Soğutulması

ISIL STRESE HAYIR

icerikResimler/1028593080_86913.jpg

Süt Sığırlarında Isıl Stres

Isıl stres süt veriminde, döl veriminde ve hem süt veren hemde kuru ineklerde bağışıklık sisteminde azalmaya neden olur. Ortam sıcaklığı ve nemi süt sığırlarının ısıl strese maruz kalmasında etkisi vardır. Zararlı etkileri östrus, gebe kalma oranları ve erken embiriyo hayatta kalabilirliği üzerindedir. Bu etkiler süt verimi düşüşünden önce gerçekleşir ve bu da sıcaklık - nem-indeksinde 55-60 değerlerinden öncedir. Genelde, süt verimindeki düşüş ısıl stresin başlangıcından 36-48 saat sonraya kadar görülmez. Her süt sığırı ısıl strese aynı şekilde cevap vermez ve yaşlı süt sığırları gençlere göre daha ciddi derecede etkilenir.icerikResimler/1028593080_16196.jpgKuru ineklerde ısıl stresden olumsuz şekilde etkilenir. Isıl strese maruz kalmış kuru inekler bir sonraki laktasyon döneminde 450-900 kilogram daha az süt verir. Ek olarak, rahimde azalan kan akışından dolayı fetüs büyümeside azalır. Bunun sonucunda fetüsün hızlı büyümesi için gerekli olan besin kaynakları azalmış olur. Bu da geç doğum sürecinden dolayı ısıl strese maruz kalmış daha küçük buzağı doğmasına neden olur. Bu sebeblerden dolayı, uygun yönetim uygulamaları, tesisler ve besin kaynaklarının ısıl stresi azaltıcı yönde olması süt ineklerinde olduğu kadar kuru ineklerde de önemlidir.


COOLSTEIN Soğutma Sistemi

icerikResimler/1028593080_77489.jpg Coolstein soğutma sistemi sığırlarda ısıl stresi yok etmek için gereken hesaplamalar ile tasarlanmıştır. Soğutulmuş ve nemlendirilmiş hava hayvanların üzerine gönderilir. Isının bir kısmı taşıma yoluyla atılır. Optimum hava akışı hayvanın sağlığı için hesaplanır. Kalan ısı otomatik su spreyi sistemi ile atılır.